Mührü Şerif Anlamı

Mührü Şerif Osmanlı sultanları tarafından Topkapı Sarayında tutulan peygamber efendimize ait bir hatıradır. 1657 yılında Jean-Baptiste Tavernier mührün küçük bir abanoz kutuda, fildişi ve kristalden yapılmış çerçeve içerisine gömülü olarak  gördüğünü yazmıştır.


Mührü Şerif dörtgen şekilli akik taşından yapılmıştır. 1 cm uzunlukta ve arapça "Allah resulü Muhammed" yazılıdır. İslam tarihçilerine göre Mührü Şerif Hz. Ebu Bekir'e sonra Hz Ömer'e Sonra da Hz Osman'a geçmiştir. Hz Osman yüzüğü medinede bir kuyuya düşürmüş tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Hz Osman mührün bir benzerini yaptırmıştır. 1534 yılında Osmanlı Bağdat'ı fethedince mühür İstanbul'a getirilmiştir.


George Frederick Kunz'a göre peygamberimiz İmparator Hraclius'a bir mektup göndermeye karar verince mektubun orijinalliğinin ıspatı için bir mühre ihtiyaç duymuştur. Peygamberimiz üzerinde "Allah Resulü Muhammed" yazılı bir gümüş mühürlü yüzük yaptırmış ve bir benzerinin yapılmaması için kesin emir vermiştir. İşte bu yüzük Hz Osman tarafından Medine'de Aris isimli kuyuya düşürülmüştür. Kuyu çok derin olduğu için yüzük bir daha bulunamamıştır.


Kesin olan şey şu ki peygamberimizin mühründe bulunan figür yukarıdaki resimde bulunan figürdü. Çünkü peygamberimizin krallara gönderdiği mektuplarda bulunan mühür bu şekildedir.


MÜHRÜ ŞERİF ÜRÜNLERE BAK