La Tahzen :


"Tahzen" arapça hüzünlenmek, üzülmek anlamına gelir. Aslında türkçede kullandığımız hüzün kelimesinin kökeni de arapçaya dayanır. ""La" kelimesi olumsuzlama ön ekidir. Misal "la ilahe" dediğimizde "ilah yoktur" devamında "illallah" dediğimizde ise "Allah'tan başka" demiş oluruz. Bundan yola çıkarak " la tahzen" kelimesi "üzülme" anlamına gelir. "La tahzen innellaha meana" . Bu aynı zamanda Kur'anda da geçer.


Olay şudur. Peygamberimiz Hz Ebubekir ile Mekke'den Medine'ye hicret etmektedir. Müşrikler ise öldürmek kastı ile atlı olarak peşlerine düşmüşlerdir. Yorulup da daha fazla ilerleyemeyince bir mağaraya girerler. Biiznillah bir güvercin o anda mağara önüne yumurta koyar ve oturur. Bir örümcek ise kısa sürede mağara girişine ağ örer. Müşrikler izleri izleyerek mağara önüne gelir. Örümceği görür yumurtalara bakarlar. Neredeyse nefesleri peygamberimizin ve Ebu Bekir'in yüzüne gelmektedir.


Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'in endişesini hisseder. İşte o anda Hazreti Ebu Bekir'e "Üzülme, Allah Bizimle Beraberdir" anlamına gelen o cümleyi kurar.


" LA TAHZEN, İNNALLAHE MEANA ... "